Nama: _____________                     latihan                                       Tarikh: __________

A. Gariskan kata hubung yang terdapat dalam ayat. Betulkan penggunaannya dengan menulis jawapan di dalam kurungan.

1. Normala suka melukis  walaupun Anita suka membaca. ( ____________)

2. Kita akan didenda tetapi melanggar peraturan jalan raya. ( _____________)

3. Laila mencuci tingkap kerana menunggu kakaknya pulang. ( ____________)

4.Ayah tetap pergi ke laut sebab  kakinya sakit. ( _______________)

5. Adik demam walaupun  bermain hujan semalam.( ______________ )

6.Nasi ialah makanan yang berkarbohidrat kecuali ikan ialah makanan berprotein.

    ( ______________ )

7.Jamaludin bukan sahaja cerdik  walaupun rajin. ( ____________)

8. Rosnah selalu tertidur di dalam kelas kecuali keputusan peperiksaannya

    masih baik. ( _______________ )

9. Sudah banyak kali cikgu mengajar Kamala. Walaupun dia masih tidak faham.

     ( _____________ )

10.  Semenjak buku itu tebal tetapi dapat dijilid dengan rapi. ( _______________ )

 

B. Gabungkan ayat  tunggal di bawah supaya menjadi ayat majmuk berbilang

      predikat.

1. (i)  Geras memperolehi Lencana Keris Gangsa.

   (ii)  Geras memperolehi Lencana Keris Perak.

         ________________________________________________.

2. (i) Anna menyampaikan ceramahnya.

   (ii) Anna memandang ke arah tetamu.

         _________________________________________________.

3.(i)  Daun-daun kering itu dipungutnya.

   (ii) Daun-daun kering itu dicampakkan ke dalam tong sampah.

        ________________________________________________________.

4. (i) Saleha mungkin akan berpindah ke Sabah.

   (ii) Saleha mungkin akan berpindah ke Saarawak.

        ________________________________________________________.

5. (i) Khemah itu dibawa oleh ahli pengakap.

    (ii) Khemah itu didirikan di tepi sungai.

         ________________________________________________________.

 

 

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s