Tip Menjawab Ujian Penulisan

LANGKAH  1:

Semasa memilih tajuk atau soalan…

~ baca semua tajuk atau soalan dengan teliti.

~pilihlah tajuk atau soalan yang benar-benar dikuasai.

~pastikan  diri  mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kehendak soalan yang

   dipilih.

~pastikan  dapat menghuraikan atau mengembangkannya sehingga menjadi karangan

   yang sempurna.

Setelah memilih tajuk atau soalan….

~rancanglah rangka karangan

 

LANGKAH  2

Semasa menyediakan dan menyusun rangka karangan ……..

~perlu ada beberapa perkara, iaitu …

   pendahuluan, isi-isi penting dan penutup.

~buatlah secara ringkas, yakni dalam bentuk poin-poin sahaja.

*Rangka karangan ini dapat dijadikan pedoman untuk  menghasilkan karangan yang

   baik.

Rangka karangan

  1. Pendahuluan
  2. Isi-isi penting

(a)    ……….

(b)   ………….

(c)    ………….

(d)   ………….

  1. Penutup

 LANGKAH 3

Sebelum menulis karangan

~Tulislah pendahuluan karangan berdasarkan rangka pendahuluan yang sudah   disediakan.

Semasa menulis karangan

~ Isi-isi penting perlu dikembangkan dalam bentuk perenggan.

~ Isi yang ditulis dalam perenggan-perenggan perlu ada perkaitan di antara satu dengan

    yang lain.

Setelah menulis semua isi penting       

~perlu buat satu kesimpulan berkaitan pendirian sendiri tentang tajuk karangan yang dibuat.

 

LANGKAH 4

Menyemak karangan yang telah siap..

~pastikan tidak ada isi penting yang tertinggal.

~semak karangan dari segi ejaan, tanda baca dan tatabahasa.

~pastikan tidak ada kesalahan tatabahasa, ejaan, dan penggunaan kata

~gaya bahasa dalam karangan mesti sesuai dengan bentuk dan jenis karangan.

~patuhilah peraturan tentang panjang karangan yang perlu ditulis.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s