Contoh penulisan Bahagian C 

Contoh 1

 Sebagai seorang pelajar, kita seharusnya memberi tumpuan ketika belajar. Jangan bermain atau bercakap-cakap ketika guru mengajar.Hormati guru kita dan ucapkan salam jika kita bertemu dengan mereka.Banyak perkara yang boleh kita lakukan sekiranya guru tiada di dalam kelas.

   Satu daripadanya ialah, kita boleh menyiapkan kerja-kerja sekolah yang ada. Kita juga boleh membuat aktiviti perbincangan bersama-sama rakan sekelas kita.

    Seandainya kita tidak memahami apa yang kita pelajari, jangan malu bertanya kepada guru. Jika guru menegur serta memberi nasihat kepada kita, kita haruslah menerima dengan perasaan terbuka.

   Hulurkan bantuan secara sukarela jika kita melihat guru kita membawa banyak barang seperti buku atau apa sahaja yang memerlukan bantuan kita.

   Sebagai menghargai jasa dan pengorbanan guru yang telah mendidik dan membimbing kita, marilah kita tampilkan kejayaan kita dalam apa jua bidang yang kita ceburi.

Cadangan nilai murni.

1. mudah memahami apa yang dipejari

   -beri tumpuan ketika belajar

2.hormati guru

  -jangan bermain atau bercakap ketika guru mengajar

3.berbudi bahasa

  -ucapkan salam kepada guru

4. tanggungjawab

   -menyiapkan kerja sekolah

5.bekerjasama

   -membuat aktiviti perbincangan bersama-sama

6.menambah ilmu pengetahuan

   -jangan malu bertanya kepada guru

7. mendengar nasihat

   -guru menegur serta member nasihat

8.meringankan beban kerja guru

   -hulurkan bantuan secara sukarela

Cadangan pengajarannya.

   Sebagai pelajar, kita akan mudah memahami apa yang dipelajari sekiranya kita member tuampuan ketika belajar. Seterusnya kita haruslah menghormati guru dengan tidak bermain atau bercakap ketika guru mengajar. Selain itu, kita perlulah berbudi bahasa dengan mengucapkan salam jika kita bertemu dengan mereka. Menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar untuk menyiapkan kerja sekolah yang diberi. Akhir sekali,kita juga boleh bekerjasama dengan membuat aktiviti perbincangan bersama-sama.

 

 

Contoh  2

  Pada minggu yang lepas, saya dan rakan-rakan telah mengikuti rombongan sekolah ke Negeri Melaka Bandaraya Bersejarah.

 

Sebelum bertolak pulang, kami telah membeli cenderamata untuk diberikan kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang lain. Walaupun penat menyertai rombongan kami berasa sungguh seronok dan gembira. Banyak maklumat yang kami peroleh sepanjang menyertai rombongan tersebut.

Pengajarannya.

Antara pengajaran yang diperoleh melalui petikan ialah, kita perlulah menjaga keselamatan diri dengan bergerak dalam kumpulan yang telah ditetapkan jika ingin ke mana-mana. Disamping itu, kita haruslah akur akan nasihat guru dengan mendapat keizinan guru bertugas jika kita hendak ke sesuatu tempat. Seterusnya, kita dapat mendisiplinkan diri dengan berbaris dan tidak berebut-rebut ketika menaiki bas. Kita juga mestilah bersyukur dengan keindahan alam yang ada di sekitar kita.Akhir sekali kita boleh mengisi masa lapang dengan membaca buku sepanjang perjalanan ketika menaiki bas.

 

 

Contoh  3

Setelah penat menyiapkan kerja sekolahnya dia akan keluar bermain bersama-sama adik-beradiknya. Pada waktu malam selepas membantu ibunya mengemas di dapur, Alisya akan mengulang kaji pelajaran dan menunjuk ajar adik-adiknya pula.

  Sebelum tidur, Alisya dan adik-beradiknya akan bersalaman dengan kedua-dua ibu bapanya. Setiap hari alisya akan bangun awal pagi. Apabila bangun daripada tidur, Alisya akan mengemas bilik tidurnya. Kemudian dia akan menyiapkan dirinya untuk pergi ke sekolah dan bersarapan bersama-sama dengan ahli keluarganya.

Cadangan pengajaran.

1.bertanggungjawab

  – menyiapkan kerja sekolah

2. bekerjasama

  -belajar bersama-sama

3.berbudi bahasa

  – melayan rakan-rakan dengan ramah dan mesra

4. mengeratkan hubungan

  – bermain bersama-sama dengan adik-beradik

5. meringankan beban kerja ibu

    – membantu ibu mengemas di dapur

Jawapan pengajaran

  Antara nilai murni yang terdapat dalam petikan, kita dapat menjadi seorang pelajar yang bertanggungjawab dengan menyiapkan kerja sekolah. Kita dapat membentuk sikap bekerjasama jika kita belajar bersama-sama. Kita haruslah berbudi bahasa dengan melayan rakan-rakan kita dengan ramah dan mesra. Selain itu, kita dapat mengeratkan hubungan dengan bermain bersama-sama adik-beradik. Akhir sekali, kita juga boleh meringankan beban kerja ibu seperti Alisya yang membantu ibunya di dapur.

Advertisements

CAKAP  AJUK  DAN  CAKAP  PINDAH        

1. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula  dengan tidak mengubah   

    maksud asalnya.                                                                         

2. Dalam penulisan, tanda petik (“…….” ) digunakan untuk  cakap ajuk.

3. Cakap pindah ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula dengan menggunakan   

    bahasa tanpa  mengubah maksudnya.

4. Tanda petik   ( “ …” ) tidak digunakan dalam cakap pindah.

Contoh ;

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

1. “Saya tidak tahu cikgu,” kata Lan kepada

      Cikgu Jania.

2. “Marilah bermain bersama kami,  Ramia,”

      Kata Ana dan Nani.

3. Ayah berkata kepada Raju, “Rajin-rajinlah

    belajar agar cerah masa depan kamu.”

1. Lan memberitahu Cikgu Jania bahawa dia

    tidak tahu.

2. Ana dan Nani mengajak Ramia bermain

    bersama dengan mereka.

3. Ayah menasihati Raju agar belajar rajin-

     rajin supaya masa depannya cerah.

 

5. Apabila menukarkan bentuk cakap ajuk kepada cakap pindah, perkara-perkara yang

    berikut perlu diubah atau diberi perhatian.

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

saya, aku, hamba

beta

kami, kita

anda, awak, kamu, engkau

dia

beliau

mereka

ini

itu

sini

begini

demikian ini

sekarang

malam tadi

semalam

hari ini

esok

dia, ia, -nya, beliau

baginda

mereka

saya, dia, -nya

dia

beliau

mereka

itu

itu

situ, sana, tempat itu

begitu

demikian itu

masa itu, ketika itu

malam semalamnya

semalamnya

hari itu

esoknya, keesokan harinya, hari itu

 

Contoh latihan.

Tukarkan bentuk cakap ajuk berikut kepada cakap pindah.

1. “ Atan, tolong angkat  kotak ini,” kata ibu.

       ___________________________________________________________________

2. “Juan, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan soalan matematik ini?” tanya Ander.

      ______________________________________________________________________

3. “Nenek akan datang ke rumah kita, mak,” beritahu kakak.

      ______________________________________________________________________

4. “Hai, lama kita tidak jumpa!” sapa Hairi kepada kawan lamanya.

      ______________________________________________________________________

5. “Ke mana kamu hendak pergi dengan beg besar ini?” tegur Zai.

      ______________________________________________________________________

 

 

KATA  BILANGAN

1. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda,

     misalnya satu, dua, dan  seterusnya, atau beberapa, semua, dan sebagainya.

2. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah, kata bilangan pisahan tiap-tiap, dan kata

    bilangan himpunan kedua-dua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-

    wenangnya.

3. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para.

4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan.

 

Contoh kesalahan dari segi kata bilangan.

             Salah

                  Betul

1.Setengah orang tidak mahu mengakui

    kesilapan sendiri.

1. Setengah-setengah orang tidak mahu

    mengakui kesilapan sendiri.

2.Tiap hari dia ke tempat itu.

2.Tiap-tiap hari dia ke tempat itu.

3.Kedua anaknya bersekolah.

3. Kedua-dua anaknya bersekolah.

4. Berbagai ragam manusia dapat dilihat

    di situ.

4.Berbagai-bagai ragam manusia dapat

    dilihat di situ.

5. Para-para pegawai daerah sedang

    bermesyuarat.   

5. Para pegawai daerah sedang

     bermesyuarat.

6. Tambangnya lima setengah ringgit.

6. Tambangnya lima ringgit setengah.

 

Contoh latihan

Iskan tempat kosong dengan kata bilangan yang sesuai .

 sesetengah          bertahun-tahun           seluruh             setiap             ketiga

 

1. Rakyat   _______________  negara bersedih mendengar berita kemangkatan baginda.

2. Lala memenangi tempat  _______________ dalam pertandingan  melukis gambar  rumah.

3. ____________ pelajar suka membuang masa daripada melakukan kerja yang berfaedah.

4. Kertas soalan akan diedarkan kepada ______________  pelajar.

5. Sudah _____________  lamanya dia menunggu kepulangan anaknya.

Latihan Tambahan

Bahagian B

(30 markah)

(Masa dicadangkan : 40 minit)

Pilih satu daripada tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

 

1   Lengkapkan karangan yang bermula dengan perenggan di bawah.

 

     Aku melihat keadaan sekeliling, tiada sesiapa pun, hanya aku seorang diri. Tidak

      seperti taman bunga yang selalu aku lihat ………….

 

 

ATAU

 

 

2    Kamu bersekolah dan tinggal di asrama penuh. Tulis sepucuk surat kepada rakan

       kamu di kampung. Ceritakan keadaan kamu di asrama dan beritahunya bahawa

       kamu akan pulang pada cuti penggal akan datang.

 

ATAU

 

3   Tulis sebuah karangan tentang Hari Kemerdekaan di Negara kamu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian C

(20 markah)

(Masa dicadangkan:20 minit)

Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.

Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.

Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

 

 

Amalia   :Tahniah atas kejayaan saudara. Bagaimanakah perasaan saudara ketika

                 diumumkan sebagai penerima Anugerah Murid Cenerlang tahun ini?

 

Ramaly   :Terima kasih. Saya sememangnya tidak menyangka akan menerima anugerah

                  ini memandangkan banyak murid lain yang dicalonkan. Saya ingin

                  mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, ibu bapa, dan rakan-rakan

                  kerana merekalah pendorong kepada kejayaan saya.

 

 

Amalia   :Bolehkah saudara jelaskan rahsia kejayaan saudara ini?

 

Ramaly   :Ya. Sebenarnya saya belajar mengikut jadual belajar yang ditetapkan.

                  Saya juga sering mengunjungi perpustakaan awam untuk mencari bahan-bahan

                  rujukan di samping selalu berjumpa dengan guru-guru jika ada kemusykilan

                  dalam pelajaran.

 

Amalia    :Apakah perancangan saudara selepas ini?

 

Ramaly   :Saya ingin memasuki sekolah berasrama penuh aliran sains.

                 Walau bagaimanapun, saya akan berbincang dengan guru-guru dan ibu

                 bapa saya terlebih dahulu.

 

Amalia   :Saya doakan semoga saudara akan berjaya dan cita-cita saudara tercapai.

 

 

UJIAN SARINGAN

BAHASA MALAYSIA   TAHUN 6  2012

Kertas 1

Masa: Lima puluh minit

Arahan Am: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu  A, B, C  dan D. Bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

 

Soalan 1  – 21

 

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

 

  1.    Sazala dan rakan baiknya kerap ke perpustakaan. ___________  belajar secara

           berkumpulan.

        A.Kalian                                                    C. Kita

        B.Kami                                                      D. Mereka

 

           

  2.  Di  ___________   rumah datuk terdapat dua   batang pokok kelapa.

      A. tepi                                                       C.  atas

      B. dalam                                                    D. bawah

 

   3.   Ayah memberikan  __________  kepada saya supaya menyertai pertandingan

mencipta  logo Hari Kebangsaan

     .A. dorongan                                                 C. sumbangan

      B. amaran                                                    D. desakan

 

(1)

 

 

4. Setiap tiga bulan sekali,ayah memasukkan ubat pembunuh ________ ke dalam

     kolam mandi.

       A. jejentik                                                  C.  lelabi

       B. rerama                                                   D. pepatung

 

5. Sejak ayah ditimpa kemalangan, ibulah yang menjadi _______ keluarga kami.

 

     A. anak emas                                                    C. bekas tangan

     B. tulang belakang                                              D. orang rumah

 

6.Amalan makan _________ tradisional diamalkan oleh masyarakat di pendalaman

     sejak turun-temurun.

     A. ubat-ubatan                                               C. tumbuh-tumbuhan

     B. kayu-kayuan                                              D. ulam-ulaman

 

7.Penunggang motosikal itu bercakap __________ apabila disoal oleh pihak

    polis.

     A. terkulat-kulat                                           C. terkial-kial

     B. terlonjak-lonjak                                         D.tergagap-gagap

 

8. Sesi __________ antara ahli Yayasan Anak Warisan Alam itu berlangsung dengan

     meriah.

      A. soal jawab                                             C. ramah mesra

      B. temu duga                                              D. temu bual

 

9. Para penonton berasa _______ akan kemahiran yang ditunjukkan oleh para

     penari tarian klasik Cina itu.

      A.  kaget                                                    C. kagum

      B. sedih                                                      D. lucu

 

10. “Kamu ________ belajar dengan bersungguh-sungguh jika kamu _________

       menjadi ahli sains,” kata Cikgu Lim kepada Vivian.  

       A. sudah …….. mahu                                   C. mesti ……  boleh

       B. perlu ……..  hendak                                  D. harus ……  dapat

 

11. ________  baru saya teringat akan peristiwa setahun yang lepas!

       A. Oh                                                       C. Nah

       B.  Eh                                                       D. Aduh

 

 

(2)

 

 

 

 

12.Perbuatan menjual tinggalan sejarah amat merugikan negara. ____________,

Pihak polis berikrar  untuk menangi masalah ini.

      A.Namun                                                  C.Oleh sebab itu

      B. Selain itu                                              D. Justeru

  13. Wanita ___________ yang sedang menemu ramah tokoh perniagaan itu

             merupakan ________  terkenal.

         

      A.budiman ……. pramugari                           C.ilmuan ….. sukarelawan

      B.rupawan ……wartawan                              D. jelitawan ….peragawati

 

14. Persatuan Pengguna menggesa kerajaan mengenakan tindakan tegas terhadap

peniaga yang enggan meletakkan _____________ pada barangan jualan mereka.

      A.harga mati                                             C. harga belian

      B.tanda niaga                                            D. tanda harga

 

15.Helikopter yang dinaiki oleh wartawan itu _________ di kawasan yang mengalami  

     tanah runtuh.                     

       A.berpusing-pusing                                   C. berlegar-legar

       B.Bbergerak-gerak                                    D. berduyun-duyun

 

16.Cikgu Hamidah menjelaskan bahawa rasa  mangga  itu _________ kerana belum

     cukup masak.

      A.masam                                                    C. tawar

      B.manis                                                       D. kelat

 

 

17.Projek yang telah dirancang itu akan   ________ beberapa orang ibu bapa murid.

      A.dilibatkan                                                 C. melibatkan

      B.terlibat                                                      D.melibat

 

18.Laili  telah menjamu kawan-kawannya dengan dua ________  langsat dan beberapa   

       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ cempedak goreng.

      A.longgok ….. buah                                       C.  tangkai  ……. ketul

      B.gugus …. ulas                                            D. ikat……. butir

 

19.Hubungan kedua-dua orang saudara kembar itu sangat erat dan sukar dipisahkan   

          ___________________`

       A.seperti cincin dengan permata                 C. bagai kunyit dengan kapu

      rB.bagai hempedu lekat di hati                     D. seperti bulan dipagari bintang

 

(3)

 

 

20 .Wakil rakyat selalu mengingatkan masyarakat di kawasannya supaya menjauhi

       persengketaan.

Perkataan seerti bagi persengketaan ialah

        A.pertarungan                                             C. perbalahan

        B.perdebatan                                               D. persaingan

 

  21. Mereka bekerjasama untuk melakukan kerja-kerja menyokong bumbung pondok  

          Itu. Perkataan berlawan bagi menyokong ialah_____

         Perkataan berlawan bagi menyokong ialah

          A. membina                                                C. merobohkan

          B. memasang                                              D. merobekkan

 

  Soalan 22 – 23

  Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul

     

22     1     Beras yang hancur itu sesuai untuk dimasak bubur.

11     Tapak kakinya hancur apabila terpijak serpihan kaca.

111   Cermin di dalam bilik  Amila hancur apabila terhimpas ke lantai.

1V     Hancur tayar kereta itu apabila terlanggar lubang di jalan raya itu.

      A. 1  dan 11                                             C. 11  dan 1V

      B. 1   dan 111                                           D. 111  dan 1v 

 

  23.     1      Ibu beli telur asing di kedai runcit itu.

[i]          11   Azman asing semasa berada di Bosnia.

            111  Pelawat asing tertarik akan keindahan Negara kita.

            1V   Adakah kamu mempercayai kewujudan makhluk  asing?

       A.    1  dan 11                                           C. 1  dan  111

       B.    11  dan  1V                                        D. 111  dan  1V

 

Soalan 24

Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya yang diberikan

 

 24.   Bagaimanakah perasaan Haida apabila mendapat tahu berita kematian rakannya?

        A. Air matanya bercucuran

        B. Dia terus pergi ke hospital

        C. Dia amat sedih apabila mendengar berita itu

        D. Dia mendoakan kesejahteraan kepada sahabatnya itu.

 

 

 

(4)

 

 

Soalan 25-26

Pilih ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan.

 

25. Waktu yang paling sesuai untuk memancing ikan baung ialah pada waktu senja.

       A. Mengapakah memancing  ikan baung sesuai dilakukan di tempat berteluk?

       B. Mengapakah dia tergopoh-gapah pergi ke sungai?

       C.Bilakah waktu yang paling sesuai untuk memancing ikan baung?

       D. Di manakah biasanya orang memancing ikan baung?

 

26.   Pengawal keselamatan meminta orang ramai berdiri di belakang barisan kuning.

       A. Siapakah yang meminta orang ramai berdiri di belakang barisan kuning?

       B. Berapa orangkah yang diminta berdiri di belakang garisan kuning?

       C. mengapakah orang ramai diminta berdiri di belakang garisan kuning?

       D. Apakah yang diminta oleh pengawal keselamatan?

 

Soalan 27-28

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

 

27. Ayah menghantar aku ke kelas tuisyen di Pusat Tuisyen Akademik.

      A. Aku akan menghantar ayah ke kelas tuisyen di Pusat Tuisyen Akademik.

      B. Aku dan ayah dihantar olehnya ke kelas tuisyen di Pusat Tuisyen Akademik.

      C. Aku dihantar oleh ayah ke kelas tuisyen di Pusat Tuisyen Akademik.

      D. Aku menghantar Pusat Tuisyen Akademik.

 

28.”Rasti, jangan bermain di padang yang becak itu,” kata ayah.

       A. Ayah melarang Rasti bermain di padang yang becak itu.

       B. Rasti melarang ayah bermain di padang yang becak itu.

       C. Ayah meminta Rasti bermain di padang yang becak itu

       D. Rasti dilarang bermain di padang itu oleh ayat.

 

Soalan 29-30

Pilih ayat yang betul

29.    1    Tolong belikan saya kertas pembalut hadiah di kedai buku.

        11   Raza akan menunggu kita di bas stesen pada petang ini.

        111  Mak Lijah mempelawa kami supaya makan goreng ayam itu.

       1V    Kerja sekolah abang saya tidak dapat disiapkan kerana komputernya rosak.

 

         A. 1   dan   11                                         C.  111    dan   1V

         B. 11  dan  111                                         D.   1  dan 1V

 

(5)

 

30.      1     Baju kurung itu dibuat daripada kain sutera.

         11     Adik suka bermain-main di halaman rumah di waktu petang.

         111   Pelumba-pelumba  basikal itu saling potong-memotong.

         1V     Dua naskhah surat khabar dibeli oleh ayah setiap hari.

             A.  1  dan  1V                                       C.  1, 11   dan 111

             B.  11  dan  111                                      D. 11, 111  dan  1V

 

Soalan 31 – 35

Baca petikan di bawah , kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

 

Andy      :  Dampa, awak dah buat kerja mata pelajaran  Sains yang diberi oleh Cikgu

                 Robin?

Dampa :  Sudah, Andy! Marilah masuk dulu.

 Andy     :  Tak apalah Dampa. Boleh saya pinjam buku awak, Dampa.Saya malas hendak

                  membuatnya.Mata pelajaran itu susahlah. Saya tak faham apa-apa yang  

                  diajarkan oleh cikgu.

Dampa :  Semua benda akan menjadi susah jika kita enggan membuatnya dengan

                  bersungguh-sungguh Andy. Awak pula semasa guru mengajar tidak pasang

                  telinga.

 Andy     : Ke lain pula awak ni, Dampa! Saya nak pinjam buku latihan awak, bukannya

                 hendak mendengar leteran.

Dampa : Jangan marah, Andy! Sebenarnya mata pelajaran Sains itu mudah sahaja. Awak

                cuma perlu membaca , pasang telinga dan membuat uji kaji yang diarahkan.

 Andy     : Sebenarnya saya malaslah, Dampa. Ujian yang lepas tidak lulus.

Dampa : Andy, gagal sekali bukannya bermakna kita akan gagal selama-lamanya. Kalau

                 awak hendak  berbincang tentang mata pelajaran Sains, datanglah ke  

                rumah saya pada petang Khamis dan Jumaat. Pada masa itu, saya, Adam  dan   

                Janti mengulang kaji pelajaran Sains.

 Andy     : Pukul berapa tu  …….. ?

Dampa : Pukul 4:00 hingga 5:00 petang, Andy. Selepas itu bolehlah kita bermain bola

                sepak  bersama-sama di padang sekolah seperti biasa.

 

31. Pada pendapat kamu, di manakah perbualan di atas berlaku?

      A. di padang                                             C. di rumah Andy

      B. di sekolah                                             D. di rumah Dampa

 

 

(6)

 

 

32.Semua penyataan di bawah adalah benar tentang dialog di atas kecuali

      A. Dampa mengajak Andy mengulang kaji pelajaran Sains di rumahnya.

      B. Dampa menasihati Andy supaya tidak menganggap sains sebagai pelajaran yang

           susah.

      C. Andy tidak berminat untuk belajar bersama-sama dengan Dampa di rumahnya.

      D. Dampa mengajak Andy bermain bola sepak bersama-sama selepas mengulang kaji

          pelajaran Sains.

 

33. Apakah tujuan Andy bertanya tentang kerja rumah Dampa?

       A. untuk meniru jika Dampa telah menyiapkannya.

       B. untuk menolongnya menyiapkan kerja-kerja rumah tersebut.

       C. untuk mengetahui sama ada Dampa menyiapkan kerja rumah atau tidak.

       D. untuk menghantarkannya jika Dampa telah menyiapkannya.

 

34. Mengapakah Andy menganggap mata pelajaran Sains sebagai satu mata pelajaran

       yang susah?

       A. kerana dia malas pergi ke sekolah.

       B. kerana dia tidak berminat untuk mempelajarinya.

       C. kerana dia seorang murid yang lemah kecerdasannya.

       D. kerana dia tidak mengetahui kepentingan mata pelajaran itu.

 

35. Pasang telinga dalam petikan bermaksud ..

      A. melihat apa-apa yang ditunjukkan oleh guru.

      B. meletakkan telinga di tempat yang sepatutnya.

      C. menumpukan perhatian semasa guru mengajar.

      D. bermain dengan telinga.

 

 

Soalan 36 – 40

Baca petikan surat di bawah, kemudian jawab soalan berikutnya.

 

                                                                                    No 20,

                                                                                                Jalan Tung Yee,

                                                                                                96100 Sarikei,

                                                                                               16 Ogos   2012

 

            Menemui nenda yang dikasihi dan diingati selalu dengan harapan semoga nenda sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera.

 

 

(7)

 

 

Nenda,

            Apa khabar nenda? Cucunda sekeluarga di sini berada dalam keadaan sihat. Tujuan cucunda menulis surat ini adalah untuk memberitahu nenda bahawa cuti sekolah penggal pertama akan menjelang tiba tidak lama lagi.Oleh itu cucunda seisi sekeluarga akan pulang ke kampung untuk menemui nenda yang amat dikasihi.

 

            Cucunda tidak sabar untuk menanti kedatangan cuti sekolah. Cucunda berasa

sungguh gembira hendak berjumpa dengan nenda berdua. Cucunda juga bergitu rindu akan nenda berdua kerana telah lama kita tidak bersua muka.

 

            Cucunda juga rindu kepada Lamin, anak pak ngah. Apabila cucunda pulang ke kampung nanti, dapatlah cucunda berjumpa dengannya. Nanti, bolehlah kami bersama-sama menangkap ikan sepat di sawah. Cucunda juga dapat bermain laying-layang bersama-sama Lamin dan kawan-kawan yang lain.

 

            Bagaimana dengan keadaan dusun nenda sekarang? Cucunda berharap agar pada masa cuti nanti buah-buahan di dusun nenda telah masak dan boleh dipetik. Bolehlah cucunda menikmati buah-buahan segar yang sungguh lazat.

 

            Baiklah nenda. Cucunda fikir eloklah cucunda mengundur diri. Semoga kita akan bertemu nanti, Akhir kata, sambutlah salam rindu cucunda sekeluarga untk nenda berdua.

 Sekian,terima kasih.

Yang benar,

  Idham

 

 

 

36. Apakah harapan Idham terhadap nendanya?

     A. supaya dapat makan buah-buahan segar.

     B.semoga nendanya sentiasa sihat.

     C. semoga nendanya menunggu kedatangan mereka

     D. semoga dapat bermain bersama nendanya.

 

 

 

 

 

(8)

 

 

37. Apakah tujuan utama Idham menulis surat itu?

      A. untuk memberitahu neneknya bahawa dia rindu pada neneknya.

      B. untuk memberitahu neneknya dia mahu bermain bersama Liman.

      C. untuk memberitahu nenek bahawa dia sekeluarga akan pulang ke kampong.

      D. untuk memberitahu neneknya dia mahu makan buah-buahan di dusun   

           neneknya.

 

38.  Siapakah Lamin?

      A. Kawan sekolah Idham                            C.Adik kepada emaknya

      B. Anak neneknya.                                     D. sepupu Idham

 

39.Apakah rancangan Idham apabila bertemu dengan Lamin nanti?

      A. ingin pergi menangkap ikan dan bermain laying-layang bersama Lamin.

      B. ingin pergi ke dusun bersama Lamin.

      C. ingin pergi mengaji bersama Lamin.

      D. ingin pergi memancing bersama Lamin.

 

40. Maksud rangkai kata bersua muka dalam petikan ialah

      A.  pulang                                                     C. datang

      B.  rindu                                                        D. berjumpa

 

 

 KERTAS SOALAN TAMAT


[i]

Nama: ________________                Kata adjektif                    Tarikh: _________________

Arahan: Tuliskan kata adjektif  yang sesuai dengan ayat yang diberi.

1. Nenek  tergelincir kerana lantai biliknya  _____________________.

2. Air sungai yang mengalir ke Sungai Julau amat  ______________.

3. Cikgu Kamala ialah guru disiplin yang sangat  _________________.

5. Bentuk bola ________________ untuk memudahkannya bergolek.

6. Pemuda itu kelihatan _______________ semasa memakai pakaian seragam askar.

7. Gadis yang berbaju   _______________ itu anak Encik Kamarul.

8. Pemandangan di Tasik Titiwangsa itu sangat _______________ pada waktu senja.

9. Badang ialah orang yang sangat _______________  pada zamannya.

10. Ucapan  penceramah yang ________________ lebar itu amat membosankan.

11. Suasana di kelas  sangat ______________ pada waktu rehat.

12. Ramli selalu mendapat markah yang _____________ dalam peperiksaan.

13. Abang menebang pokok kelapa yang  telah  _____________ di depan rumah.

14.  Suara  penyanyi muda itu sangat  _____________.

15. Sungai itu menjadi ___________ dan  berbau ___________ sebagai akibat pembuangan

       sampah sarap ke dalamnya.

 

Nama: __________________   Latihan Simpulan Bahasa             Tarikh: __________

Tuliskan simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan pernyataan yang diberi.

 

 

kutu embun              kaki bangku              ringan mulut                      nyawa-nyawa ikan

potong leher             alas perut                  atas pagar                          hidung belang

bau-bau bacang                                         batu loncatan

 

1. Saya  suka berkawan dengan Monika kerana dia senang diajak berbual.  (                   )          

2. Samzul hampir-hampir mati lemas semalam. (                                       )     

3. Jemput-jemput itu cuma untuk menahan lapar. (                                     )

4. Pekedai itu menjual barangan dengan harga yang tinggi. (                                    )

5. Sali suka merayau-rayau hingga larut malam. (                                           )

6.  Encik Saloi ialah saudara jauh kepada bapa Laila. (                                     )

7. Kamaruk  selalu mengusik gadis-gadis yang bekerja di kilang itu. (                                  )

8.Ketua kampung  tidak menyebelahi sesiapa dalam pergaduhan itu.(                                  )

9. Saiful mempergunakan Laila untuk mendapatkan jawatan itu. (                              )

10. Faizurus tidak pandai bermain bola sepak. (                                 )